Title

  • T welk zyn aanvang neemt met het jaar 1635, en vervolgt met die konstschilders, welker geboorte in dien tusschentyd tot het jaar 1659 voorgevallen is
  • Vater unser in Bildern
  • Verlustiging der oogen en van den geest, of Verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, die in haar eigen kleuren afgebeeld zyn/1/3
  • Verlustiging der oogen en van den geest, of Verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, die in haar eigen kleuren afgebeeld zyn/4/6
  • Verzeichniss der Gemälde des Hans Baldung gen. Grien
  • VNderweysuug der Messung, mit dem Zirckel vnd richtscheyt, in Linien Ebnen vn gantzen Corporen
  • Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant

Alte Bücher zur Kunst is a service of Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Contact  ::  Legal notice  ::  Datenschutz